Procés de registre

Dades de l'alumne

El teu correu es farà servir com a identificador d'usuari per accedir a l'aplicació